duikerwants, mogelijk Corixa punctata
vergroting Duikerwants, Corixa sp.

duikerwants, Sigra species? . 19-07-2007
vergroting Duikerwants, onbekende soort

De naam duikerwants is bedacht door de entomoloog Snellen van Vollenhoven.

Snellen van Vollenhoven:
(1816-1880)

De Hollandsche benaming is door mij ontleend aan de gewoonte, die deze insecten hebben om, even aan de oppervlakte van het water gekomen om hunnen voorraad lucht te ververschen, plotseling als eene pijl uit een boog naar de bodem te duiken.

OP OP EEN MOOIE VOORJAARSDAG STAAN WE AAN DE OEVER VAN EEN GROTE NATUURVIJVER. De zon schijnt in het water en de goed zichtbare zandbodem verdwijnt in het schimmige diepere gedeelte. Plotseling schiet een beestje, een flinke centimeter groot, schokkerig omhoog naar het oppervlak, blijft daar een seconde hangen, glanzend in de zon en spurt weer weg naar de diepte: dát is een duikerwants.

De duikerwants is één van de meest algemene waterinsecten van Nederland, en komt in praktisch al onze beken,sloten, plassen en grote vijvers voor. In tuinvijvers zie je ze wat minder, waarschijnlijk omdat daar vaak geen zandige oeverzone is. Er zijn ongeveer dertig soorten in Nederland te vinden.

Eén van de meest algemene duikerwantsen, Corixa punctata, is een ruime centimeter groot en een mooi diertje: een goudkleurige rug, zilveren luchtbel onder de buik, een gestroomlijnd lichaam en helder rode ogen (donkerder bij oudere exemplaren). In een aquarium zijn ze goed te bestuderen. Ze kunnen daar een paar weken in leven, er moet dan wel wat detritus ("afval") op de bodem liggen, want daar halen ze hun voedsel grotendeels uit. Duikerwantsen kunnen meestal veilig met andere slootdieren gehouden worden. Maar we moeten dan wel de duikerwantsen onderscheiden van de bootsmannetjes. Zie je een beestje onder water met snelle, schokkerige bewegingen wegzwemmen, is het meestal óf een bootsmannetje óf een duikerwants. Het zijn allebei wantsen en de twee soorten lijken zo op het oog veel op elkaar: bootvormig gestroomlijnde, ongeveer 1 tot 2 cm grote insecten met lange, roeiende achterpoten. Bootsmannetjes zie je eerder en vaker omdat die vlak onder de waterspiegel leven. Duikerwantsen zitten meest op de bodem, en die is niet altijd zichtbaar. Verder kun je ze, heel even, zien als ze verse lucht halen aan het wateroppervlak. Volgende

Op de volgende bladzijde gaan we wat dieper op de verschillen in.ALGEMEEN   HERKENNEN   ANATOMIE   LEVENSWIJZE   SOORTEN   MICRONECTA   NAMEN 

terug
terug naar WATERWANTSEN

Pagina route: INDEX » waterwantsen » duikerwants, algemeen

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 03-2002
rev 03-04-2010


This page in English english Engelstalige pagina

https://www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!

terug naar Wantsen
Wantsen