terug naar: Schaatsenrijder
terug


terug naar oppervlaktewantsen
terug
Gerris larf (jong)
Gerris species larva
Schaatsenrijder jonge larf

Let op het zeer korte achterlijf van deze larve. De eerste fasen van de schaatsenrijder larves hebben dat. Verder is de waterafstotende beharing aan de onderzijde zichtbaar.terug
naar: Schaatsenrijder, voortplanting

terug
terug naar: O P P E R V L A K T E W A N T S E N

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 14-03-2004
rev. 01-01-2007
www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!